Helle Hegnsborg

Advokatsekretær

Telefon:+45 33 45 41 57

Telefax: +45 70 25 34 35

E-mail: hh@legalink.dk

 

Helle fungerer som sekretær for advokat Dann Sidenius.