Om Legalink Danmark

Legalink Danmark, der har til huse i centralt beliggende lokaler på Esplanaden, er en virksomhed bestående af samarbejdende advokater. I Legalink Danmark brænder vi for vores håndværk. De forskellige advokater dækker tilsammen et bredt juridisk område, hovedsagligt på erhvervsområdet. På den måde kan klienten altid modtage en service, der er tilpasset den juridiske problemstilling.

Vi ved, at juridiske forhold til tider kan være kringlede og uigennemskuelige. Gennem orientering før og under sagen, om hvordan processen forløber, samt orientering om forventet tidsforbrug og honorar, vil vi gerne opnå transparens, forståelse og overskuelighed. Vores mission er at være den, du har tillid til, i juridiske forhold på baggrund af vores kompetence i den specifikke juridiske proces, vores indlevelse, og vores gennemskuelige priser.

Vi er internationalt forankret i netværket Legalink International og holder os derved orienteret om globale forhold. I juridiske situationer, der spænder videre end Danmark, er vi derfor klædt på til at kunne hjælpe og kan trække på vores internationale netværk, der tæller 69 advokatfirmaer i 59 lande.

Vi er interesserede i at anvende vores kompetencer i den gode sags tjeneste og er af den opfattelse, at alle skal have mulighed for juridisk rådgivning. Derfor yder vores advokater retshjælp i Københavnske Advokaters Retshjælp – Kringlegangen.